تماس باماصاحب امتیاز: پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

مدیر مسئول: محمدحسین ایمانی خوشخو

سردبیرخبرگزاری مرکز(تهران) :فرگل غفاری

 

شعبه همدان:

تلفن:-08138380571

نمابر:  081-38381162
پست الکترونیک :   sinapress@usc.ac.ir

نشاني: همدان- چهار راه پژوهش- بلوار شهد فهمیده- - دانشگاه بوعلی سینا. دانشکده علوم پایه- خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس)
كدپستي:
۶۵۱۷۸-۳۸۶۹۵نظرات شما


[کد امنیتی جدید]