پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی منتشر کرد:

کاری کنیم کارستان

کاری-کنیم-کارستان
کد خبر : 11
سینا پرس : پارک ملی علوم و فناوری‌ های نرم و صنایع فرهنگی، وابسته به جهاددانشگاهی به عنوان تخصصی‌ ترین پارک در اقتصاد فرهنگ، محیطی مناسب برای استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت‌ها را فراهم می‌آورد و در حوزه‌ های مختلف فرهنگی و هنری به فعالیت می‌پردازد.

در خبرنامه پارک ملی علوم وفناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی این فصل(فصل زمستان ) به مجموعه فعالیت های پارک اشاره شده است.

می توانید کامل این خبرنامه را دراینجا بخوانید.